Medisch

Als toonaangevende fabrikant van lichaamsanalyse monitors geldt TANITA al decennia lang als gouden standaard op het gebied van medisch gevalideerde Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)-technologie. Door intensief samen te werken met een wereldwijd netwerk van onderzoekers en medisch specialisten, loopt TANITA voorop met de meest geavanceerde kwaliteit en meetnauwkeurigheid in haar producten. Medisch specialisten vertrouwen op onze medische producten, die zijn voorzien van ISO 9001 certificering, CE markering NAWI en FDA-goedkeuring. 

Meest accurate BIA-technologie 

TANITA BIA-monitors zijn uitvoerig gevalideerd aan de hand van diverse methoden die de lichaamssamenstelling beoordelen. Met de BIA-technologie zorgen onze monitors voor accuraatheid, nauwkeurigheid en van wetenschappelijke hoogwaardigheid. De TANITA Advisory Board (TMAB) garandeert dat TANITA voorloper blijft op het gebied van wetenschappelijke ontwikkelingen.  

TANITA investeert in baanbrekende onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheid. Zo zijn we nauw betrokken bij ‘s werelds eerste kindpercentielen voor lichaamsvet en spiermassa. Daarnaast doen we onder meer uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van ouderen en sarcopene obesitas. 

Met onze 4C-methodologie hebben we onze algoritmen en regressievergelijkingen dusdanig verfijnd, dat we de meest nauwkeurige bio-impedantie en lichaamssamenstelling kunnen garanderen die er beschikbaar is. Het 4C-model verdeelt lichaamsgewicht in vier elementen, te weten: vetgehalte, lichaamswater, mineralen en eiwitten. Deze elementen worden in het 4C-model afzonderlijk van elkaar gemeten voor de meest accurate en nauwkeurige meetresultaten. 

TANITA heeft een breed assortiment medisch geaccrediteerde BIA monitors welke voldoen aan de strengste internationale normen. Op deze manier garanderen we dat onze producten bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van patiënten in elke omgeving. 

PROFESSOR ANGELO PIETROBELLI

Professor of Paediatrics,

Professor of Nutrition,

Paediatric Unit,

Department of Surgical Sciences,

Dentistry,

Gynaecology and Paediatrics,

University of Verona, Verona, Italy

Member of TANITA Medical

Advisory Board

PROFESSOR STEVEN HEYMSFIELD

 

Executive Director of Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge USA.

Member of TANITA Medical Advisory Board

Beschikbare metingen

De lichaamsanalyse monitors van TANITA hebben de volgende metingen beschikbaar. Sommige metingen zijn model-afhankelijk. 

Meer informatie over de professionele producten? Download de medische productgids

 • Gewicht
 • Massa lichaamsvet
 • Percentage Lichaamsvet
 • Percentage lichaamswater
 • Spiermassa
 • Fysieke score
 • Dagelijkse calorie-inname 
 • BMR
 • Metabolische leeftijd
 • Botmassa
 • Visceraal vet
 • Spierscore
 • BMI
 • Fasehoek
 • Intracellulair water (ICW)
 • Extracellulair water (ECW)
 • Eiwit 
 • Sarcopenie index 
 • Analyse per lichaamsdeel (segmentaal) van lichaamsvet en spiermassa

Toegevoegde waarde van BIA binnen diverse medische disciplines:

Nauwkeurig meten, monitoren en het sturen op het behoud van vetvrije massa heeft de volgende potentiële uitkomsten: 

 • Reduceert sterftecijfer
 • Verbetert de klinische besluitvorming 
 • Reduceert opnames en heropnames
 • Verbetert patiëntuitkomsten en prognose 
 • Reduceert de behandelingsduur 
 • Verbetert kwaliteit van leven
 • Reduceert toxiciteit van de behandeling
 • Verbetert individuele patiëntenzorg

Zo dragen we gezamenlijk bij aan een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven van uw patiënten. TANITA’s BIA-technologie kan van toegevoegde waarde zijn in onder meer de volgende medische werkvelden:

Oncologie

Prehabilitatie: Monitoren van de spiermassa om met een zo sterk mogelijk gestel een behandeling of operatie in te gaan. Helpt bij het detecteren en behandelen van sarcopenie, cachexie en eventuele ondervoeding, ter verbetering van de prognose.


Behandeling: Vervang BMI door BIA om de toxiciteit te verminderen en de chemotherapie beter aan te laten slaan.


Revalidatie: Monitoren van vetvrije massa en fasehoek voor de beoordeling van het herstel na de ingreep en/of behandeling. Helpt ook om de langetermijnprognose en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Respiratoire zorg

Het middels BIA meten, monitoren en op peil houden van de vetvrije massa draagt bij aan het terugdringen van intramurale verblijven, heropnames en de sterftecijfers. Daarnaast helpt BIA-technologie in het diagnosetraject, door de stadiëring van luchtwegaandoeningen in kaart te brengen.


BIA is zeer geschikt voor de ondersteuning van klinische beslissingen en het ontwikkelen van behandelstrategieën. Zo helpen we samen de kwaliteit van leven van de patiënt zo optimaal mogelijk te houden.

Bariatrie

De medisch gevalideerde BIA monitors van TANITA bieden een zeer nauwkeurige beoordeling van de lichaamssamenstelling. Op basis hiervan kan zowel de noodzaak tot ingrijpen vooraf als de effectiviteit van de ingreep achteraf worden beoordeeld.


Pre-operatief kunnen de resultaten helpen bij het opstellen van individuele behandelplannen. Postoperatief kan de vetvrije massa adequaat worden gemonitord, om de metabole gezondheid en mobiliteit van uw patiënt te waarborgen. Tevens kan de vochtbalans worden gemeten waardoor eventuele postoperatieve problemen pro-actief kunnen worden opgespoord.

Cardiologie

De toepassing van TANITA BIA monitors binnen de cardiologie is met name gericht op het detecteren van verhoogde niveaus van extracellulair water, wat zou kunnen wijzen op hartinsufficiëntie. Onze professionele TANITA lichaamsanalyse monitors meten extracellulair water (ECW), intracellulair water (ICW) en de ratio tussen beide waarden.

Tevens kan onze BIA-technologie worden ingezet om het risico op hartaandoeningen te reduceren, door onder andere accurate metingen van het aanwezige viscerale vet en de vetvrije massa.

Diabetes

TANITA BIA-monitors maken snel en eenvoudig de balans tussen vet- en spiermassa inzichtelijk, geven de vetvrije massa weer en meten het visceraal vetniveau.


Vet en spieren (en mager weefsel in het algemeen) hebben tegengestelde effecten op de glucose-gevoeligheid. Daarom is de verhouding tussen deze twee massa's een bepalende factor voor het bepalen van de metabolische gezondheid, vooral met betrekking tot insulineresistentie en het bijbehorende metabool syndroom.

Urologie

De BIA monitors helpen om het vochtmanagement te ondersteunen van patiënten die een nierdialyse ondergaan. Het helpt bij de detectie van dehydratatie, om zo de resterende nierfunctie optimaal te houden. Daarnaast kan ondervoeding of sarcopenie worden geïdentificeerd, waardoor juiste interventies gepleegd kunnen worden. Meer informatie over wat de professionele TANITA BIA-monitors voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.