Inzicht in je lichaamssamenstelling

Als bedenker en voorloper op het gebied van lichaamsanalyse-weegschalen helpen we je om het beste uit jezelf te halen. Onze weegschalen gaan heel veel verder dan alleen het meten van van je gewicht. Met behulp van onze geavanceerdere technologie breng je met onze monitors de samenstelling van je lichaam in kaart. Onze lichaamssamenstellings-monitoren geven inzicht in meer dan tien verschillende metingen. Met deze metingen krijg je een veel completer beeld van je eigen gezondheid. Dit heldere beeld is een goede stap richting een (nog) gezonder leven. Je ziet precies waar jij nog progressie kunt boeken en past daar je dieet, trainingsschema of leefstijl op aan.  Om de metingen van onze lichaamsanalyse-weegschalen goed te interpreteren en effectief in te kunnen zetten, is het belangrijk dat je begrijpt wat ze betekenen.


Lichaamsvetmassa en -percentage

De lichaamsvetmassa is het werkelijke gewicht aan vet in je lichaam. Het lichaamsvetpercentage is het gewicht van de lichaamsvetmassa ten opzichte van het totale lichaamsgewicht. 

Lichaamsvet vervult belangrijke functies, zoals het op temperatuur houden van je lichaam of het beschermen van je organen. Belangrijk dus, maar een overvloed of tekort aan vet werkt averechts op je gezondheid. Een (te) hoog vetpercentage kan leiden tot welvaartsziekten als diabetes type 2 of obesitas, terwijl een te laag percentage vet kan leiden tot osteoporose, onregelmatige menstruatie of het verliezen van botmassa. Onze lichaamsanalyse-weegschaal helpt bij het meten van het percentage lichaamsvet, door je lichaamsvet te berekenen ten opzichte van je totale lichaamsgewicht. Een laag percentage betekent dat je waarschijnlijk meer vet moet kweken, terwijl een (veel) te hoog percentage betekent dat je baat zou hebben wij meer beweging en een gezonder eetpatroon.

Lees meer over vet percentage


Segmentale lichaamsvetpercentages

Meting van het lichaamsvetpercentage per deel van het lichaam.


Door de verandering in de vetpercentages in beide armen, beide benen en je torso afzonderlijk te meten, kunt je de effectiviteit van je inspanningen gericht monitoren en aanpassen waar nodig. Dit kun je gemakkelijk meten met de unieke segmentale lichaamsanalyse weegschalen van TANITA. 

 

Lees meer over vet percentage


Visceraal vet

Visceraal vet zit diep in de kern van de buik. Dit vet omringt en beschermt de vitale organen, zoals de lever, alvleesklier en de nieren.

Visceraal vet zit aan de binnenkant van de spierwand in de romp van het lichaam en beschermt de vitale organen. Visceraal vet is niet zichtbaar aan de buitenkant van het lichaam en je kunt er niet in knijpen. Naast een gezond algeheel lichaamsvetpercentage, is het van belang om de hoeveelheid visceraal vet goed in de gaten te houden. Met name wanneer je wat ouder wordt. Te veel visceraal vet kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of een te hoge bloeddruk. Onze lichaamsanalyse weegschalen geven inzicht in de hoeveelheid visceraal vet. 

 

Lees meer over visceraal vet


Spiermassa

Het voorspelde gewicht aan spieren in je lichaam.

Spiermassa omvat de skeletspieren, gladde spieren (zoals hart- en spijsverteringsspieren) en het water in je spieren. Spieren fungeren als motor bij je energiegebruik. Naarmate je spiermassa toeneemt, neemt de snelheid waarmee je energie (calorieën) verbrandt toe. Dit versnelt je basaal metabolisme (BMR) en helpt om overtollig lichaamsvet te verminderen. Zo val je op een gezonde manier af.


Een hoge spiermassa kan het risico op diabetes op volwassen leeftijd verkleinen. Meer skeletspiermassa betekent meer insulinereceptor plaatsen, die helpen bij de opname en regulatie van glucose (suiker) die na het eten in de bloedbaan wordt afgezet. 80% van de glucoseopname vindt plaats in skeletspieren. Hoe meer skeletspiermassa er is, des te gemakkelijker het voor het lichaam is om de insulinespiegels te reguleren en overtollig vet te minimaliseren.


Bij ouderen is spiermassa vooral belangrijk voor het behoud van mobiliteit, het ondersteunen van de gewrichten en het behouden van een goed evenwicht, waardoor het risico op vallen en breuken wordt geminimaliseerd. Een goed of hoog niveau van spiermassa is een belangrijke indicator voor een lang leven. 

 

Lees meer over Spiermassa


Segmentale spiermassa

Hoeveelheid spiermassa per lichaamsdeel.

Met de unieke segmentale lichaamsanalyse weegschalen kun je de spiermassa per lichaamsdeel (segment) meten. Dit is vooral handig voor iedereen die de balans van de linker- en rechterkant van het lichaam in de gaten houdt of de spiermassa binnen een bepaald deel van het lichaam probeert op te bouwen.

Lees meer over spiermassa


Spierkwaliteitsscore

De unieke spierkwaliteitsscore van TANITA geeft de conditie (kwaliteit) van de spieren aan, welke afhankelijk  is van factoren als leeftijd en inspanningsniveau.

Ben je wel zo sterk als je lijkt? Sommige mensen hebben enorme spierballen, maar kunnen niet veel tillen. Niet alleen kwantiteit telt als het gaat om je spieren, ook de kwaliteit is van groot belang. Ook binnen je eigen lichaam kan de kwaliteit van je spieren verschillen. Wanneer bijvoorbeeld je linkerarm kwalitatief betere spieren heeft dan de rechter, ligt disbalans in je lichaam op de loer. Dit kan weer leiden tot blessures. Vanaf je 18e levensjaar is het mogelijk om de kwaliteit van je spieren te beoordelen. Deze wordt beoordeeld op basis van de verhouding spiermassa tot de lengte van de persoon. Het meten van de spierkwaliteit is eenvoudig te doen met de RD-953 lichaamsanalyse weegschaal of de segmentale RD-545 HR van TANITA, welke beiden beschikken over de unieke spierkwaliteitsscore.

 

Read more about Spierkwaliteitscore


Lichaamswater (%)

Het percentage lichaamswater is de hoeveelheid vocht in het lichaam, uitgedrukt in een percentage van het totale lichaamsgewicht.

Water speelt een belangrijke rol in verschillende lichaamsprocessen en zit in elke cel, weefsel en orgaan.    Een gezond percentage lichaamsvocht voor vrouwen ligt tussen de 45% en 60%. Bij mannen is dit tussen de 50% en 65%.

Een gezond lichaamsvochtpercentage vermindert het risico op gezondheidsproblemen en zorgt ervoor dat het lichaam goed functioneert.


Het vochtgehalte van het lichaam wisselt continu. Water gaat verloren via urine, zweet en ademhaling, maar je hydratatieniveau kan ook variëren naargelang bijvoorbeeld alcoholconsumptie, griep of menstruatie.


Het totale percentage lichaamsvocht neemt af naarmate het percentage lichaamsvet toeneemt. Een persoon met een hoog percentage lichaamsvet kan onder het gemiddelde percentage lichaamsvocht vallen. Houd er rekening mee dat de meting van je lichaamswater als richtlijn moet dienen en niet mag worden gebruikt om specifiek uw aanbevolen percentage lichaamswater te bepalen. Raadpleeg bij vragen altijd een deskundige zoals je huisarts.

 

Lees meer over Lichaamswater


Botmassa

Het voorspelde gewicht aan botmineralen in het lichaam.

Gezonde botten en een gezonde botmassidt niet direct tot problemen, zeker niet wanneer je zorgt voor een goede balans in je lichaam zijn belangrijk voor de kracht, bewegingsmogelijkheden en belasting van je lichaam. Dit is noodzakelijk omdat je ongeveer tot je 30e levensjaar een toename hebt van botmassa. Na je 30e levensjaar zal de botmassa langzaam afnemen. Dit le. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat je botmassa binnen een korte termijn verandert, doe je er verstandig aan om dit met enige regelmaat te controleren. De lichaamsanalyse weegschaal berekent je botmassa binnen enkele seconden. Dit gebeurt door middel van een statistische berekening, die is gebaseerd op bestaande onderzoeken. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat er een nauwe correlatie is tussen het gewicht van je botten en je vetvrije massa.

Lees meer over Botmassa


Lichaamstype

Beoordeelt het percentage spieren en lichaamsvet. Vervolgens wordt dit ingedeeld in een van de negen lichaamstypen.

Wanneer je meer gaat bewegen, hoeft je lichaamsgewicht niet per definitie veel te veranderen. Wel kan de balans tussen je lichaamsvet en je spieren veranderen, wat resulteert in een mogelijke wijziging van je postuur. Met een lichaamsanalyse weegschaal kun je deze verhoudingen en veranderingen goed monitoren, om zo stap voor stap dichter bij je gewenste postuur te komen. De TANITA lichaamssamenstellings weegschaal geeft een indicatie van jouw lichaamstype - ook wel postuurscore genoemd - door de metingen van je spiermassa en lichaamsvet met elkaar te vergelijken.

 

Lees meer over lichaamstypes


Basaal Metabolisme (BMR)

BMR (Basal Metabolic Rate) is het minimum aan energie of calorieën dat je lichaam dagelijks nodig heeft om effectief te functioneren wanneer het in rust is. Dit is inclusief slaap. 

 

Basaal metabolisme (BMR) is de verbranding van energie in rust. Kortom: de minimale energie-inname die nodig is om de ademhalings- en bloedsomlooporganen, zenuwstelsel, lever, nieren en andere organen effectief te laten functioneren wanneer je geen activiteiten onderneemt. Je BMR wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid spieren die je hebt. Door je spiermassa te vergroten, neemt je BMR toe, waardoor het aantal verbruikte calorieën toeneemt en vervolgens de hoeveelheid lichaamsvet afneemt.

Aan de andere kant zal een lagere BMR het moeilijker maken om lichaamsvet te verliezen. Als je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, val je af; en vice versa.


Het BMR kan daarom worden gebruikt om je minimale calorie-inname te bepalen, welke kan worden opgebouwd aan de hand van de activiteiten tijdens de dag. Je BMR-score kun je eenvoudig bepalen met behulp van een lichaamsanalyse-weegschaal. Wanneer je een intensief trainingsschema volgt, adviseren we dan ook om regelmatig je BMR-score te meten. 

 

Lees meer over Basaal Metabolisme (BMR)


Metabolische leeftijd

Je metabolische leeftijd vergelijkt je BMR met het gemiddelde van je leeftijdsgroep.

De metabolische leeftijd is de uitkomst van de vergelijking tussen je BMR en je chronologische-leeftijdsgroep. Wanneer je metabolische leeftijd hoger is dan je werkelijke leeftijd, kan dit een indicatie zijn dat je stofwisseling niet helemaal klopt. Dit kun je controleren met een lichaamsanalyse-weegschaal . Door meer te bewegen kun je je spieropbouw verbeteren, wat je BMR ten goede komt. Een regelmatige controle is hierbij essentieel.


Body Mass Index

Een gestandaardiseerde verhouding tussen gewicht en lengte, die wordt gebruikt als een algemene gezondheidsindicator.

De Body Mass Index (BMI) is een veelgebruikte gezondheidsindicator. Deze kun je globaal berekenen door je lichaamsgewicht (in kilogram) te delen door je lengte (in meters) in het kwadraat. Wanneer het getal dat hieruit komt lager is dan 18,5, is er sprake van ondergewicht. Een getal tussen de 18,5 en 25 duidt op een gezond gewicht. Vanaf 25 is er sprake van overgewicht, waarbij we vanaf 30 zelfs spreken van obesitas. Hoewel de BMI een algemeen geaccepteerde gezondheidsindicator is, zegt deze toch niet alles. Zo kan iemand met veel spiermassa een hoge(re) BMI hebben, zonder ongezond te zijn. Door onder andere te kijken naar de verhouding tussen de spier- en vetmassa, krijg je een veel beter inzicht in je gezondheid.

 

Lees hier meer over je BMI


Dagelijkse calorie-inname (DCI)

Een schatting van de dagelijkse energiebehoefte, ofwel het aantal calorieën dat je binnen 24 uur moet verbranden om op je huidige gewicht te blijven.

Waar het basaal metabolisme (BMR) gaat over het aantal calorieën dat je lichaam dagelijks nodig heeft om effectief te functioneren wanneer het in rust is, omvat DCI ook het aantal calorieën dat je nodig hebt om effectief te functioneren tijdens je dagelijkse activiteiten. Om je  dagelijkse energiebehoefte te berekenen, wordt er dus naar twee aspecten gekeken:

Basaal metabolisme (BMR): de energie die je lichaam nodig heeft om de basisfuncties van het lichaam, zoals ademhaling, hartslag en temperatuurregeling, in stand te houden,  en je energie voor activiteiten: de energie die je lichaam nodig heeft om te bewegen, afhankelijk van je fysieke activiteitsniveau. De TANITA BC-601 meet je dagelijkse calorie-inname automatisch. 

 

Hartslag

Hartslag in rust kan cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit voorspellen.

Het monitoren van de hartslag kan helpen bij de preventie en het controleren van hart- en vaatziekten. De sterftecijfers die toe te schrijven zijn aan hart- en vaatziekten zijn in de loop der jaren afgenomen, maar hartslag blijft een belangrijke indicator voor het diagnostiseren van ziekten. De TANITA RD-545-HR heeft de mogelijkheid om de hartslag te meten.