Sol Gilbert, eigenaar van Underground Gym en woordvoerder voor Tanita, vertelt hoe belangrijk het is kinderen te onderwijzen over gezondheid en fitheid, om de toenemende volksziekte van obesitas onder jongeren in het Verenigd Koninkrijk een halt toe te roepen.

Het is algemeen bekend dat obesitas onder jongeren tegenwoordig een van de meest urgente problemen is en volgens onderzoek is het einde nog niet in zicht. Hoewel het een wereldwijd probleem is, heeft dit land in het bijzonder wereldwijd een van de hoogste percentages obesitas, waarbij het Verenigd Koninkrijk en West-Europa nu officieel het dikste land is en er van elke 10 jongeren tussen vijf en 19 jaar oud, een obees is.

Zonder twijfel is het een van de meest besproken onderwerpen en toch hebben we, ondanks de steeds langer wordende lijst met verklaringen, waaraan onlangs energiedrankjes zijn toegevoegd, nog steeds geen oplossing gevonden. Jamie Olivers grootschalige campagne voor suikertaks heeft de omvang van het probleem duidelijk onder de aandacht gebracht, maar zelfs dat biedt maar beperkt soelaas.

Een frisse benadering van fitness voor kinderen

Via mijn rol binnen Tanita en mijn werk in de fitnessbranche ben ik mij terdege bewust van de schade die we ons lichaam met onze ongezonde levensstijl berokkenen. Als ouder ben ik echter maar al te goed bekend met de moeite die het kost om kinderen goed te laten eten en bewegen. Vooral tieners schijnen hun tijd grotendeels door te brengen met hun telefoon en met het eten van junkfood. Een bijzonder kwetsbare leeftijdsgroep is die tussen 13 en 15 jaar; kinderen voelen zich dan te oud om aan een nieuwe sport te beginnen, maar te jong om naar een sportschool te gaan.

Ik noem deze kinderen 'de verloren generatie' en het is deze groep waarop we ons meer moeten richten met voorlichting over gezondheid en fitheid. Herinneringen aan slecht gegeven en inefficiënte gymnastieklessen zorgen dat jongvolwassenen voorgoed een hekel hebben aan sporten en we hebben behoefte aan een nieuwe invalshoek voor voorlichting over fitness om tieners de best mogelijke start in hun leven te geven.

Fitness tot spel verheffen

Waar het hier om gaat is dat we het interessant moeten houden. Wanneer u strijdt tegen videospelletjes, smartphones en een steeds kortere aandachtsspan, moet u ervoor zorgen dat u het leuk houdt en interactief, zodat u er zeker van bent dat tieners betrokken blijven. Niets demotiveert een jongere meer dan dezelfde saaie oefeningen steeds maar weer te moeten herhalen.

Ikzelf heb ervaren dat het terugkoppelen van oefeningen naar de sport het meest effectief is, want wanneer een tiener ziet hoe een bepaalde oefening tijdens de training relevant is om zijn prestaties op bijvoorbeeld het voetbalveld, rugbyveld of in de turnhal te verbeteren, is dat de beste motivatie die u ze kunt geven. Weten dat Ronaldo of Serena Williams waarschijnlijk soortgelijke oefeningen doet om in het spel aan de top te blijven, is voor elke aankomende topsporter enorm inspirerend.

Zo zijn ook Body Composition Monitors een geweldige manier om beweging te blijven zien als een 'spel' en jongeren gemotiveerd te houden. De meetwaarden zijn vergelijkbaar met het soort van scoresysteem van een videospelletje en stimuleert jongeren om vorige 'scores' te verbeteren door aan hun gezondheid en conditie te werken. Met de 'My Tanita' app kunnen gebruikers hun meetwaarden per dag bijhouden en met hulp van een personal trainer specifieke doelen stellen.

Het is de binnenkant die ertoe doet

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat vooral jongeren gevoelig zijn voor druk vanuit de maatschappij en heel ontvankelijk voor wat ze in de media zien. Het is cruciaal dat we tieners eraan herinneren dat ze niet alles moeten geloven wat ze op televisie of sociale media zien. Talloze studies hebben inmiddels aangetoond dat de opkomst van 'fitspiratie' en de celebrity-cultus in de huidige maatschappij schadelijk zijn voor het lichaamsbeeld van jongeren en ze een vervormd beeld krijgen van hoe 'gezond' eruit ziet. Lichaamssamenstellingsmeters kunnen erbij helpen kinderen eraan te herinneren dat de inwendige gezondheid ertoe doet en dat het streven naar een perfect Insta-lichaam niet gezond is en op de lange duur niet vol te houden.

Maar hoewel deze technologie geweldig is om jongeren betere meetpunten te verschaffen voor gezondheid en fitheid, is gebleken dat de kennis onder professionele sportschoolmedewerkers over het gebruik van de weegschaal nogal beperkt is.

Tanita organiseert daarom binnenkort de eerste Tanita Training Academy in het Verenigd Koninkrijk, met als doel om binnen de fitnesssector het inzicht in lichaamssamenstelling te verbeteren en te laten zien hoe meetwaarden kunnen worden gebruikt om klanten beter te bedienen. De cursus is geaccrediteerd volgens CPD-normen en is ontwikkeld om sportschoolmedewerkers meer inzicht te geven in hoe lichaamssamenstelling werkt en wat dit voor zowel cliënten als sportscholen kan betekenen. De Tanita Training Academy staat op 26 september in Londen gepland en op 24 oktober in Edinburgh. U kunt er zich nu voor inschrijven.

Wilt u meer informatie en wilt u zich inschrijven voor de Tanita Training Academy, klik dan hier: Inschrijven